Akanvirran perhekodin arjen käytänteet

Akanvirran perhekodin käytänteet ja säännöt lähtevät liikkeelle hyvän arjen turvaamisesta ja selkeistä struktuureista. Perhekodissa pyritään elämään mahdollisimman tavallista arkea. Samalla harjoitellaan valmiuksia tulevaan elämään, käytöstapoja sekä toisten huomioimista. Vastuun ottaminen omasta elämästä ja omista teoista sekä oman käyttäytymisen vaikutus muihin ihmisiin on jatkuvan huomioinnin kohteena. Lapsille pyritään mallintamaan tavallista perhe-elämää iloineen ja suruineen.

“Elämä ei tarjoa vakuuksia, vain valintoja, ei varmuutta, vain seurauksia, ei ennustettavia tuloksia – vain etuoikeuden yrittää.”
(Tim Conner)