Arvot ja toimintaperiaatteet

Perhekodin keskeisiä arvoja ovat kodinomaisuus, yksilöllisyys, kunnioitus, avoimuus, eettisyys, ammatillisuus, rehellisyys, lapsen oikeus lapsuuteen ja aikuisten sitoutuminen pitkäjänteiseen vaativaan kasvatustyöhön.

Perhekoti on tarkoitettu pitkäaikaista sijoitusta tarvitseville, erityistä tukea koulunkäynnissä, arjen hallinnassa, harrastuksissa ja tulevaisuuden suunnittelussa tarvitseville lapsille.

Perhekotiin ei voida sijoittaa vakavassa päihde- ja rikoskierteessä olevia tai vakavista mielenterveysongelmista kärsiviä lapsia tai nuoria. Tällä turvataan perhekodissa asuvien lasten turvallisuus ja kehitys.

Perhekodilla on erityisosaamista erilaisissa neuropsykiatrisissa ongelmissa. Työntekijät ovat eläneet arkea esim. adhd-lasten kanssa.