Perhekodin toiminta-ajatus

Akanvirran perhekoti koostuu 4-paikkaisesta yksiköstä, jonka toiminnasta vastaa pariskunta. Perhekoti toimii rivitalossa, jossa on omat makuuhuoneet kaikille lapsille sekä runsaasti yhteisiä tiloja.

Akanvirran perhekodin toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita, vahvaan ja monipuoliseen ammatilliseen osaamiseen perustuvia perhekotipalveluja 14–16 -vuotiaille sijaishuoltoa tarvitseville lapsille. Perustehtävämme on tarjota kodinomaiset olosuhteet, vakaat aikuissuhteet, lapsen ja nuoren tarvitsema tuki, kasvatus ja huolenpito sekä mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen kohti tasapainoista aikuisuutta.

Perhekodin teoreettinen viitekehys lähtee humanistisesta ihmiskäsityksestä. Ihminen on vapaa, itseohjautuva ja tavoitteellisesti toimiva. Toiminnan viitekehys on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, uskomme jokaisessa nuoressa olevaan hyvään ja muutoksen mahdollisuuteen.. Akanvirran perhekodilla on valmius ottaa vastaan myös psyykkisesti tai neuropsykiatrisesti oireilevia nuoria ja meillä on hyvät ja läheiset suhteet alueen hoitotahoihin.

Lapsen suhteiden tukeminen hänen omaan perheeseensä ja läheisiinsä on ensiarvoisen tärkeää. Perhekotisijoitus on aina väliaikainen ja suhteiden ylläpitäminen tukee lasta ja nuorta sijoituksen päättymisessä ja matkalla kohti aikuisuutta.